Pravoslavna Ohridska Arhiepiskopija
→ српски

17.11.2022

Информирани од Поштенската управа дека за пратката која ја испративме до ѓаконот Еразмо (Бранковски) од Куманово RC041665402MK,  во која се наоѓаше писмениот Укор кој го доби од надлежниот архиереј на 24 Октомври 2022 г., истиот е известен, но не сакал да ја прими, Укорот со сите прилози го објавуваме во Службениот билтен на Православната Охридска Архиепископија кој има само интернет издание.

Укор за ѓаконот Еразмо Бранковски

Прилог 1

Прилог 2а

Прилог 2б

Прилог 3

Прилог 4