Pravoslavna Ohridska Arhiepiskopija
Протокол бр. 7 од 10 Февруари 2016г.

Светиот Архиерејски Синод на Православната Охридска Архиепископија на својата редовна седница одржана на 10 Февруари / 28 Јануари 2016 г., ја донесе следнава

„Службениот билтен на Православната Охридска Архиепископија „Црква“ да се издава само во електронска форма, и да се поставува на интернет презентацијата на Православната Охридска Архиепископија.“