Pravoslavna Ohridska Arhiepiskopija

Светиот Архиерејски Синод на Православната Охридска Архиепископија на својата редовна седница одржана на 16/03. 08. 2004 г., по молбено барање на Манастирот Успение на Пресвета Богородица, с. Јанковец, ја донесе следнава:

Се одбрува интернет презентација на Манастирот „Успение на Пресвета Богородица” с. Јанковец за претставување на ракоделијата на сестрите од Манастирот. Интернет страницата да биде обликувана во духот на црковното Предание.


Одлуката да се достави до:

- Манастирот „Успение на Пресвета Богородица” с. Јанковец

- Службениот весник Црква - за да се објави

- Архива на ПОА х2

Претстоител на Светиот Архиерејски Синод
на Православната Охридска Архиепископија
М И Т Р О П О Л И Т
+Јован велески и повардарски и егзарх охридски

достоверно на оригиналот
Секретар на Светиот Архијерејски Синод
Давид игуман