Pravoslavna Ohridska Arhiepiskopija

одлуки

Одлука за издавање на службениот билтен во електронска форма

Решение Святого Архиерейского Собора о начале нового диалога с Македонской православной церковью, находящейся в расколе

Одлука на Светиот Архиерејски Собор за почеток на нов дијалог со Македонската православна црква која е во раскол

Одлука за начинот на примање на крстените во раскол

Одлука за прекинувањето на богослужбеното општење и со народот којшто пребива во раскол

Одлука за поставување на епископот Јоаким на катедрата на полошко - кумановската епархија

Одлука за отварање на интернет страница на манастирот „Успение на пресвета Богородица“ во с. Јанковец

Пресудата за одземање на епископскиот чин на бившиот Митрополит полошко - кумановски Кирил

Конкурс за упис на кандидати за студирање Богословски факултет за академската 2004/2005г година.

Конкурс за упис на кандидати во средно богословско училиште за учебната 2004/2005г година.

Конституирање на Светиот Архијерејски Синод на Православната Охридска Архиепископија

Одлука за прогласување ништавна одлуката на расколниците за расчинување на Митрополитот велески и повардарски и Егзарх охридски г. Јован

Одлука на Соборот на Српската Православна Црква за хиротонија на избраните Епископи Јоаким и Марко