Pravoslavna Ohridska Arhiepiskopija

современа историја

Борба за легитимитет пред државата

Постапка за регистрирање на Православната Охридска Архиепископија пред Судот на Р. Македонија

Одговор на опомената за плаќање на такса од 01.10.2019

Жалба на Решението за одбивање на упис во судски регистар на „Грко-православната Охридска Архиепископија на Пеќката Патријаршија”

Решение од Основниот Суд Скопје II за одбивање на барањето за регистрација на Грко – Православна Охридска Архиепископија на Пеќката Патријаршија

Постапка за регистрирање на Ставропигијалниот манастир „Свети Јован Златоуст“ пред Судот на Р. Македонија

Писмо до меѓународните институции

Жалба на Решението за одбивање на упис во судски регистар на верска заедница

Решение од Првостепениот суд за нерегистрирање на Ставропигијалниот манастир „Свети Јован Златоуст“

Постапка за регистрирање на Православната Охридска Архиепископија пред Владата на Р. Македонија

Пресуда од Врховниот суд по тужбата на Православната Охридска Архиепископија против Владата на Р. Македонија

Решение од второстепената владина комисија за нерегистрацијата на Православната Охридска Архиепископија

Решение од Комисијата за односи со верските заедници при Владата на Р. Македонија за нерегистрација на Православната Охридска Архиепископија


Сведоштвото и мачеништвото на Архиепископот охридски Јован