24.04.2018

Τον Νοέμβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου έκρινε ότι η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ, με αυτό που δεν έχει νομιμοποιήσει την κανονική Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, παραβίασε τα άρθρα 11 και 9 της Διεθνούς Σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή παραβίασε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, και την ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, τα οποία ήταν υποχρεωμένη να τηρεί, βάσει της Σύμβασης την οποία έχει υπογράψει.

Τον Φεβρουάριο του 2018, η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ αποφάσισε να κάνει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με την πιο πάνω απόφαση.

Ενημερώνουμε το κοινό ότι το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργο, τον Απρίλιο του 2018, απέρριψε την έφεση της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ και συνεπώς η προηγούμενη δικαστική απόφαση για υποχρεωτική νομιμοποίηση  της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Αχρίδος κατέστη αμετάκλητη!